איתור תשתיות בעת קבלת היתר חפירה

 נדרש כאמור לפני כל ביצוע של פרויקט בנייה גדול בשטח. יחד עם זאת, איתור כזה נדרש גם כאשר הפרויקט כולו מסתכם בחפירות עפר. כך למשל, קבלן עפר המעוניין לבצע יישור שטח לקראת סלילת כביש או לכל מטרה אחרת, חייב לקבל תמונה מלאה של התשתיות העוברות בשטח. קבלן השטח צפוי להפעיל במקום דחפורים, באגרים וטרקטורים והוא אמור לבצע שורה של פעולות המיועדות לשנות לחלוטין את פני השטח, לרבות השטחה מלאה של גבעות והרים או חציבה של מנהרות ותעלות בתוך הקרקע.

אותו קבלן חייב לקבל היתר חפירה מהרשות המקומית על מנת להתחיל את עבודתו, ועל מנת שזו תוכל להעניק לו את ההיתר המיוחל, עליה לאחוז בתמונת מצב מלאה על כל התשתיות העוברות במקום ולוודא שפעולות הקבלן לא תפגענה בשום צורה ודרך בתשתיות העוברות במקום. גם במקרה זה תדרוש הוועדה מהקבלן עצמו את תמונת המצב של התשתיות העוברות במקום, ואת זה יוכל הקבלן להשיג באמצעות ההזמנה של שירות איתור תשתיות מהחברות העוסקות בדבר.

בשורה התחתונה, איתור תשתיות הוא תחום שהציבור הרחב אולי אינו מכיר אותו, אבל כל קבלן וכל אדריכל מכיר אותו היטב וגם יודע להעריך את חשיבותו. האיתור עצמו מבוצע על ידי חברות הנדסיות המתמחות בתחום, ויודעות להעמיד לטובת המשימה את אנשי המקצוע המתאימים (מודדים, מהנדסים, טכנאים, סוקרים וכל איש מקצוע אחר שנדרש לטובת המשימה) ואת הכלים הנדרשים לביצוע האיתור והחישוף של התשתיות בשטח.